Resinfru

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy az Országgyűlés 2017. december 12-én elfogadott "Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról" című törvényjavaslatának megfelelően Gyümölcs Termőhely Kataszterrel kapcsolatos jogszabályi változások várhatóak. 

Termőhely minősítés

 

I. Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter (OGyTK)

A piacgazdaság követelményrendszerében a gyümölcsösök termőhelye is átértékelődik. A piacon versenyképes minőségben megjelenő gyümölcs előállításához lényegesen sokrétűbb, meglehetősen drága eszközrendszerre van szükség. Ezáltal fokozódnak a termelés fix költségei és ezzel együtt növekszik a termésbiztonság jeletősége is. A termelés fokozatos drágulásával párhuzamosan értékelődnek át a termőhelyek is.

A termőhely kiválasztása az ültetvénytervezés első mozzanata, a környezeti adottságok ismeretében lehet dönteni a telepítendő fajokról, fajtákról.

A gyakorlatban igen sokféle tényező játszik szerepet a gyümölcsösök telepítését megalapozó döntéseknél. Ezek közül a jelenlegi gazdasági helyzetben a legjellemzőbbek:

 

 • a termelő több évtizeden keresztül befektetett tőkéjének megtérülésén túlmenően, biztos jövedelemforráshoz kíván jutni,
 • amortizálódott ültetvények (szőlő, gyümölcs) újratelepítése a már meglévő infrastruktúra miatt,
 • meglévő ültetvények területének bővítése, sok esetben más gyümölcsfajok telepítésével,
 • kedvező adottságú terüeteken gazdálkodók a szántőföldi termelésnél nagyobb jövedelmet akarnak elérni, az intenzívebb gyümölcstermesztéssel kívánnak foglalkozni,
 • földterületek hasznosítására elsősorban dióval, mandulával abban a tévhitben, hogy a lehető legkisebb ráfordítással növényvédelem és talajművelés nélkül lehet az „ültetvényt” fenntartani,
 • egyes gyümölcsök kiemelkedően magas értékesítési ára (pl: 1988-ban a feketeribiszke) telepítési hullámot indíthat el.

 

A felsorolt indokok mellett nagyon sokszor elsikkad annak mérlegelése, hogy a telepítésre kiválasztott terület milyen fajok ökológiai igényét elégíti ki. Ezt a bizonytalanságot oszlatja el az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter (OGyTK).

A Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-fejlesztő Vállalat munkatársai külső szakemberek segítségével 1980-82 között több mint 400 ezer hektárt vettek fel a gyümölcskataszterbe. A felvételezési munka fő célja az volt, hogy az ökológiailag kedvező adottságú táblák kerüljenek a kataszterbe, függetlenül a telepítési szándéktól.

A helyszíni bejárásoknál, a termőhelyi tényezők felvételezésekor elsődleges szempont volt a termelési biztonság, vagyis az ezt meghatározó, a domborzattal, a környezthez viszonyított magassággal, valamint az égtáji kitettséggel kapcsolatos megfigyelések. A helyszínen végzett munkát domborzati, talajtani, sík vidéken hidrológiai térképek és a meteorológiai állomások adatai könnyítette meg. Munkatársaink minden esetben figyelembe vették a helyi szakemberek tapasztalatait is. A helyszíni bejárások együttes eredménye alapján döntöttümk arról, hogy a felvett tábla milyen gyümölcsfaj telepítésére alkalmas.

1986-ra összeállításra került az OGyTK megyénként, településenként, helyrajzi számonként rendezett adatbázisa.

Az OGyTK számítógépes nyilvántartási rendszere lehetővé teszi az új területek felvételét, így jelenleg közel 520 ezer hektár adatát tartalmazza az eredeti és az azóta felvett területekkel együtt.

Sajnálatos, hogy állandósult pénzhiány miatt az OGyTK térképanyagának digitalizálására, a Szőlő Kataszterrel ellentétben, nem került sor. Intézményünk erre vonatkozó pályázatai eddig nem voltak eredményesek. Ennek hiánya különösen a vidékfejlesztési tervek készítését, környezetvédelmi programok tervező munkáját gátolja.

 Milyen esetekben kell meggyőződni arról, hogy a gyümölcstelepítésre kiválasztott földterületek szerepelnek-e az OGyTK-ban, vagy a kataszterbe történő felvételt kell kérni?

 

 • földterületek művelési ág változásához, amennyiben gyümölcs művelési ágba kívánjuk besoroltatni a területet,
 • állami támogatással, pályázat útján (55/2011. (VI.10.) sz. VM rendelet), csak a kataszterbe felvett területekre lehet telepíteni, a telepítésre kerülő fajok megnevezésével,
 • ha a betelepítésre szánt tábla a kataszterbe bejegyzésre került ugyan, de a telepítő más gyümölcsfajjal szeretne foglalkozni, a települések rövid- illetve hosszú távú fejlesztési terveinek előkészítéséhez,
 • kistérségi programok megvalósításához.

 

A telepíteni szándékozók érdeklődhetnek, hogy a területük (helyrajzi számmal megjelölt tábla) szerepel-e az OGyTK-ban, és milyen gyümölcsfaj telepítésére alkalmas? Amennyiben területük nem szerepel a kataszterben, annak vizsgálatát kérhetik az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (1223 Budapest, Park u. 2. Tel.: 06-1-362-1596, Fax: 06-1-362-1573, email: info@resinfru.hu) az ország egész területére. Telefonon vagy e-mailben történő megkeresésnél az alábbi tájékoztató adatokra van szükségünk:

 

 • A helyszínelést kérő adatai (neve, címe, telefonja)
 • Milyen város/község területére kéri a helyszínelést?
 • Mi a tábla helyrajzi száma?
 • Milyen gyümölcsfajokat szeretne telepíteni?
 • A telepítés várható időpontja: év, évszak
 • Egyéb (pályázik-e, mennyire sürgős)

 

A Nyugat-Dunántúli megyék (Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron megyék) termőhely minősítését, elsősorban a bogyós gyümölcsűekét, a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének Fertődi Kutatóállomása (Dr. Varga Jenő, +36 70 903-6746, varga.jeno@fruitresearch.naik.hu), a kelet-magyarországi megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén- megyéből Bodrogköz) pedig a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének Újfehértói Kutatóállomása végzi (Dr. Jakab Anita, +36 70 396-2776, jakab.anita@fruitresearch.naik.hu). 

Az OGyTK adatbázisa a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Budatétényi Kutatóállomásának kezelésében van az egész országra vonatkozóan.

Felelős kutatók:

Témavezető:  Tóthné Nagy Apollónia (tothne.nagy.apollonia@fruitresearch.naik.hu)

Munkatárs:     Dr. Kovács Szilvia (+36 70 902-6012, kovacs.szilvia@fruitresearch.naik.hu)

Asszisztens:   Pátkai Katalin (+36 1 362-1596/113, patkai.kata@fruitresearch.naik.hu)

 

 

II. Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter legfontosabb ismérvei

A termőhely kijelölés célja, hogy az árugyümölcs-termesztés számára olyan termőhelyeket jelöljünk ki, ahol a nyugat-európai színvonalú versenyképes gyümölcstermesztés természeti feltételei adottak.

Ezen célkitűzésnek tesz eleget hazánk első 1986 óta működő Országos Gyümölcs Termőhely Katasztere. Adatbázisa az Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében van. A kataszter 17 gyümölcsfaj (alma, körte, birs, cseresznye, meggy, kajszi, őszi, szilva, mandula, dió, gesztenye, málna, pirosribiszke, feketeribiszke, köszméte, szeder, bodza) termőhelyi alkalmasságáról ad felvilágosítást. Egy helyrajzi számmal nyilvántartott táblán egy vagy több gyümölcsfaj telepítése is lehetséges, amennyiben termőhely igényüknek a terület eleget tesz.

Az OGyTK jelenleg 520 ezer hektár adatát tartalmazza az eredeti és az azóta felvett területekkel együtt, ugyanis a társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők megkeresése alapján a kataszterbe történő bejegyzésre volt, és jelenleg is van lehetőség a helyszínelést végző Intézmények megkeresésével.

 

Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe történő terület bejegyzés módszere

A gyümölcstelepítésre alkalmas táblák megítélése és az OGyTK-ba történő bejegyzése három munkaszakaszra tagozódik.

1. Előkészítő munka (Kutató Intézetben)

A területbejárást (helyszínelést) minden esetben egyetemi végzettségű mérnökök végzik, akik több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek gyümölcsültetvények tervezésében, kivitelezésében.

Az előkészítő munka során a helyszínelést végző szakember térképtárból magához veszi az adott település megfelelő térképét, tájékozódik a térség gyümölcstermesztési múltjáról. Előzetesen tájékozódhatunk még a tábla fekvéséről, lejtési viszonyairól az interneten futó Me-PaR rendszer böngésző oldalán keresztül is.

2. A helyszíni bejárás szempontjai és kivitelezése

A helyszíni bejáráson a Kutató Intézet munkatársa/munkatársai és a terület tulajdonosa/bérlője vagy ennek képviselője vesz részt, előzetesen egyeztetett időpontban.

A tábla gyümölcstermesztésre való alkalmasságának eldöntése, a vizsgált táblából az alkalmatlan rész kizárása, valamint a táblába telepíthető fajok felsorolása, a helyszínen kitöltésre kerülő adatlapon történik. Itt kerül rögzítésre az öntözés szükségességének előírása, amennyiben a telepítésre kerülő fajt intenzív művelési rendszerben kívánják termeszteni.

3. A határozat elkészítése és postázása

Az előkészítés során szerzett ismeretek és a helyszíni bejáráson felvett adatlap alapján a határozatot minden esetben a terület bejárást végző kutató készíti el. Problémás esetekben, ami vonatkozhat a telepítendő gyümölcsfajokra vagy a tábla adottságaira, konzultáció tartása szükséges az egyes gyümölcsfajok specialistáival (pl. nemesítő), vagy az esetlegesen bekért talajtani laboratórium vizsgálati eredményeit értékelő szakemberrel (talajtanos kutatóval). A konzultációt a határozatokat minden esetben ellenőrző felelős kutató hívja össze. A határozatok az ő kézjegyével ellátva kerülnek az Intézet igazgatójához aláírásra. Iktatás után a szakvéleményről egy másolati példány készül, az eredetit a tulajdonosnak postázzuk, egy példány kerül az irattárba, melyet elektronikusan megküldünk a NÉbiH illetékes osztályára is.

 A kataszteri bejegyzést a NÉbiH végzi, ahol az igénylőnek kezdeményezni kell az eljárás folytatását.

Az igénylőlap beküldése

A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Budatétényi Kutatóállomásának hatáskörébe eső igényléseket az info@resinfru.hu e-mail címre, vagy postán (NAIK GYKI Budatétényi Kutatóállomás, 1223 Budapest, Park u. 2.) kérjük beküldeni.

 

Nyomtatványok

A szakvélemény elkészítésének díja

Gyümölcs termőhely minősítés igénylés pdf

Gyümölcs termőhely minősítés igénylés szerkeszthető


 

NÉBIH TALAJVÉDELMI LABORATÓRIUMOK

 

A NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szervezetében három akkreditációval rendelkező talajvédelmi laboratórium működik:

 

Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium:

 

 

Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium:

 

 

Velencei Talajvédelmi Laboratórium: